Teenused

Meil on hea meel pakkuda Teile raamatupidamisteenust, mis lähtub Teie ettevõtte vajadustest ning vastab nii Eesti kui rahvusvahelistele seadustele, kui ka heale raamatupidamistavale.

Mõned meie poolt pakutavad teenused:

• raamatupidamise sisseseadmine
• raamatupidamise sise-eeskirjade jm dokumentide koostamine
• algdokumentide kontroll ja töötlemine
• ostu- ja müügireskontro
• põhivarade arvestus
• arveldused aruandvate isikutega
• palga-, puhkuse- ja lähetuskulude arvestus
• riiklike maksude arvestus ja maksudeklaratsioonide esitamine
• statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
• majandusaasta aruande koostamine

Täpsed toimingud ja teenused saavad paika pandud vastavalt Teie firma iseloomule läbirääkimiste käigus!

Vormistame ka INTRASTAT ja pakendimassi aruandeid!

Hetkel teostame raamatupidamist firmadele kes tegutsevad järgnevates valdkondades:

- finantsinvesteeringud

- kinnisvara

- turism

- meedia

- puittoodete tootmine

- mööbli jae- ja hulgimüük

- metsandus

- ehitus

- IT-teenused

Raamatupidamisprogrammina kasutame HansaWord Standard Books 7.2 versiooni

Küsi ka meie muude teenuste kohta:

- projektijuhtimine

- ettevõtte väärtuse hindamine

- spordivarustuse rent